PL EN
Krajowa Izba Gospodarcza Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym Przedsiebiorstwo Fair Play Zatrudnienie Fair Play

Wypowiedzi podczas GALI "PRZEDSIĘBIORSTW I GMIN FAIR PLAY" 2010

Andrzej Arendarski Dr Mieczysław B±k Rafał Baniak Marian Zalewski
Andrzej Arendarski, Prezes KIG, Przewodnicz±cy Kapituły Programu Dr Mieczysław B±k, Prezes IBnDiPP Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marian Zalewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Relacja filmowa z Gali "Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play" 2010

© Copyright by "Przedsiębiorstwo Fair Play" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.