PL EN
Krajowa Izba Gospodarcza Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym Przedsiebiorstwo Fair Play Zatrudnienie Fair Play
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu www.gmina.fairplay.pl

Korzyści gmin

KORZYŚCI DLA GMIN WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 • Możliwość nawiązania kontaktów z rzetelnymi przedsiębiorcami.
 • Pozyskanie nowych inwestorów.
 • Obiektywna weryfikacja gmin pod kątem spełnienia przez nie wymagań certyfikacyjnych.
 • Uzyskanie niezależnej oceny inwestorów dzięki badaniom ankietowym inwestorów, przeprowadzanym przez biuro konkursu w II etapie programu we wszystkich gminach biorących w nim udział - na podstawie ich ocen gmina uzyskuje raport benchmarkingowy - unikalne narzędzie służące poprawie jakości obsługi inwestorów i usprawnieniu organizacji pracy urzędu. W trakcie badania inwestorom zadajemy 20 pytań dotyczących obsługi inwestorów oraz inwestycji przez gminę.
 • Poznanie swojej pozycji marketingowej na tle innych gmin uczestniczących w konkursie oraz możliwość wprowadzenia zmian w procedurach i organizacji obsługi inwestorów na podstawie tzw. analizy benchmarkingowej (na podstawie podsumowania badań ankietowych (o których powyżej) przeprowadzonych wśród losowo wybranych inwestorów poszczególnych gmin biorących udział w II etapie konkursu, gmina uzyskuje informację nt. własnej pozycji w stosunku do najgorzej ocenionej gminy, najlepiej ocenionej gminy oraz do wyników średnich - informacje są poufne i znane jedynie organizatorom oraz zainteresowanym gminom).
 • Uzyskanie argumentów ostatniego rzędu w negocjacjach z inwestorami (np. gmina jest najlepiej oceniana pod względem szybkości obsługi inwestorów w danej grupie gmin).
 • Budowa wizerunku gminy przyjaznej dla inwestorów.
 • Rekomendacja od biznesu - uwiarygodnienie gminy.
 • Poznanie niezależnej oceny zewnętrznej, innej niż ocena lokalna.
 • Deklaracja stosowania standardów etycznych, co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorców.
 • Szeroka promocja i możliwość zaprezentowania własnych dokonań oraz planów gminy. Kilka razy w ciągu roku informujemy media ogólnopolskie, regionalne i lokalne oraz branżowe (prasę, radio, TV i portale internetowe) o konkursie i jego uczestnikach, a później laureatach. Każdorazowo informacje są przekazywane do ponad 1200 redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych. Co roku ukazuje się około 250 materiałów nt. konkursu i jego uczestników w TV, radio i prasie. Konkurs i jego uczestnicy/laureaci są także promowani:
  • wśród przedsiębiorców uczestniczących w programie "Przedsiębiorstwo Fair Play" oraz zapraszanych do tego programu (co roku w bezpośrednich spotkaniach zapraszamy ok. 18.000 przedsiębiorców z całego kraju do udziału w "PFP");
  • wśród przedsiębiorców z kraju i zagranicy odwiedzających Krajową Izbę Gospodarczą (m.in. w ramach misji handlowych) oraz w trakcie zagranicznych misji handlowych organizowanych przez KIG;
  • w ambasadach zagranicznych w Polsce oraz wydziałach handlowych przy ambasadach RP w Europie, USA, Australii, Azji;
  • w Katalogu Ofert Inwestycyjnych, w którym gminy mogą zaprezentować mocne strony gminy i oferty inwestycyjne z możliwością ich aktualizacji;
  • za pośrednictwem strony internetowej konkursu www.fairplay.pl;
  • podczas uroczystej gali finałowej "Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play." Ostatnia odbyła się 6.12.2013 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i zgromadziła około 1000 gości z całego kraju, głównie przedsiębiorców i samorządowców - przedstawicieli nagrodzonych firm i gmin, ale także przedstawicieli: najwyższych władz centralnych i regionalnych, placówek dyplomatycznych oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Udział w gali "Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play" jest dla samorządów doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z potencjalnymi inwestorami.
  • za pośrednictwem biuletynu PFP, który jest m.in. dystrybuowany wśród wszystkich gości gali "Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play",
 • Mobilizacja do przeprowadzenia samooceny gminy w wielu dziedzinach w trakcie przygotowywania ankiety oraz audytu w gminie).
 • Możliwość wymiany informacji, doświadczeń, nawiązania współpracy i kontaktów z innymi samorządami, które osiągają sukcesy na polu przyciągania inwestorów.
 • Nagrody: tytuł, godło promocyjne i certyfikat "Gmina Fair Play"; Statuetka dla najlepszych gmin w poszczególnych kategoriach; wyróżnienia honorowe dla wyróżniających się gmin w poszczególnych kategoriach, tytuł "Samorządowy Menedżer Roku" dla skutecznych menedżerów gminnych.
 • Możliwość uczestniczenia w różnego typu spotkaniach, szkoleniach oraz uroczystościach
 • Uzyskanie metodologii, jak efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi w urzędzie - "Zatrudnienie Fair Play" - są to wskazówki, jakie działania podejmować, by stworzyć efektywne zespoły pracowników realizujących swoje obowiązki zgodnie z przyjętymi strategiami rozwoju gminy. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie: www.praca.fairplay.pl.

Wszystkie prezentowane w dokumentach konkursu oraz w niniejszym zestawieniu korzyści (badania inwestorów, raporty, zdjęcia, udział w spotkaniach i gali finałowej, promocja w mediach, wśród przedsiębiorców, prezentacja oferty gminy w Katalogu Ofert Inwestycyjnych, itd.) są oferowane Państwu w ramach opłat regulaminowych (informacja nt. opłat - w regulaminie: p. III i p. V) i nie wymagają dodatkowych opłat.

Newsletter programu "Gmina Fair Play"


Zaloguj się do systemu ankiet
FAQ
Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Patroni Honorowi XIII edycji konkursu Gmina Fair Play

Aktualności
15 grudnia 2014

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej konkursu "Gmina Fair Play" Oprócz zmienionego wyglądu, serwis więcej...


17 października 2014

W Salonie Recepcyjnym Hotelu Bristol (ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, 00-325 Warszawa) odbyła się uroczysta Gala więcej...


14 października 2014

Konkurs "Gmina Fair Play" został oficjalnym partnerem Europejskiego Forum Gospodarczego, które odbywać się będzie już więcej...


© Copyright by "Przedsiębiorstwo Fair Play" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.