PL EN
Krajowa Izba Gospodarcza Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym Przedsiebiorstwo Fair Play Zatrudnienie Fair Play
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu www.gmina.fairplay.pl

Konkurs

Konkurs "Gmina Fair Play" – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, który ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie promocji etyki i wspierania przedsiębiorczości zarówno po stronie biznesu, jak i samorządów lokalnych (świadczą o tym między innymi organizowane przez nas szkolenia i konferencje oraz opracowania tj.: „Rozwój gospodarki wiejskiej”, „Promocja inwestycji przez gminy”, „Strategie inwestycyjne gmin”, „Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym” itp., szczegółowe zestawienie raportów Instytutu można znaleźć na stronie www.iped.pl). Doświadczenia Instytutu oraz wieloletnie kontakty z Laureatami siostrzanego Programu Promocyjnego "Przedsiębiorstwo Fair Play" (www.fairplay.pl) pozwoliły wysnuć tezę, że skoro istnieją godne naśladowania przedsiębiorstwa, to również istnieją wzorcowe społeczności, gminy promujące zrównoważony rozwój, korzystny zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla biznesu. Przedsiębiorcy, z którymi współpracowaliśmy zwrócili nam uwagę na potrzebę weryfikacji działań samorządów lokalnych, które faktycznie kreują rzeczywistość i organizują codzienność mieszkańców gmin oraz przedsiębiorców działających bądź planujących działania na terenie danej gminy. Na podstawie rozmów z przedsiębiorcami oraz naszych własnych doświadczeń został stworzony zestaw cech, którymi powinna wykazać się „Gmina Fair Play”, a są to:

 • aktywne podejmowanie działań organizacyjnych, promocyjnych i finansowych mających na celu przyciągnięcie inwestorów do gminy,
 • dążenie do rozwiązywania pojawiających się problemów w drodze wzajemnego porozumienia,
 • dotrzymywanie podjętych zobowiązań,
 • stałe polepszanie infrastruktury gminnej,
 • promowanie pro-ekologicznych inwestycji i obiektów dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • praworządność i wysoki poziomem etyczny pracowników gminy,
 • prowadzenie konsultacji z mieszkańcami oraz dbałość o zaspokojenie ich potrzeb
 • współpraca z lokalnym biznesem.

Tworząc konkurs dla samorządów „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji chcieliśmy przede wszystkim odnaleźć i wskazać gminy zdeterminowane, prężne, z nowymi i dobrymi pomysłami na własny rozwój, przynoszący korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Chcieliśmy wskazać polskim i zagranicznym firmom miejsca, gdzie mogą inwestować bez obaw, gdzie inwestorzy obsługiwani będą w przyjaznej atmosferze i będą mogli liczyć na pomoc oraz doradztwo ze strony pracowników urzędu, których poziom etyczny nie będzie kwestionowany. Pragnęliśmy także wspomóc rozwój kontaktów pomiędzy gminami, które mogą nie konkurując ze sobą wymieniać informacje i sprawdzone sposoby np. na temat efektywnych metod promocji inwestycji. Chcieliśmy również zainicjować, a następnie wzmocnić kontakt pomiędzy firmami – Laureatami Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, które będąc potencjalnymi inwestorami są zainteresowane najlepszymi lokalizacjami terenów pod inwestycje, jak również współpracą z równorzędnym, wiarygodnym, rzetelnym i otwartym na ich potrzeby partnerem, jakim powinien być samorząd lokalny. Właściwie ułożona współpraca gminy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz nowymi inwestorami przynosi bowiem obu stronom wymierne korzyści, do których z całą pewnością można zaliczyć tworzenie tak potrzebnych na polskim rynku nowych miejsc pracy, wzrost wpływów podatkowych, powstawanie nowych i potrzebnych gminie obiektów, takich jak oczyszczalnie ścieków, sale gimnastyczne, szkoły, zaplecza hotelarsko-turystyczne itp. Przedsiębiorcy natomiast od gmin mogą oczekiwać stworzenia im lepszych warunków inwestowania, stosowania preferencyjnych stawek podatkowych, uwzględniania firm w inicjatywach promocyjnych gmin, tworzenia zespołów konsultacyjnych z udziałem przedsiębiorców działających na terenie gminy i współpracy z nimi np. podczas tworzenia budżetu gminy. Firmy aktywnie współpracujące z gminą mogą także liczyć na prestiż i uznanie społeczne.

Od 13-stu lat udaje nam się identyfikować i promować gminy, spełniające powyższe warunki i zasługujące na tytuł i certyfikat "Gmina Fair Play" – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Wielu z Laureatów dzięki udziałowi w tym konkursie nawiązało kontakty, których efektem są obecnie finalizowane inwestycje, wiele gmin znalazło nowe pomysły na skuteczną promocję, wielu pomogliśmy odnaleźć właściwy kierunek rozwoju, wiele zobaczyło, że warto zainwestować czas i własną pracę aby odnieść sukces.

Mamy nadzieję, że najbliższe lata przyniosą wymierne korzyści Laureatom kolejnych edycji konkursu oraz nowym inwestorom, wśród których mam nadzieję będziecie również Państwo.

Cele konkursu i certyfikacji:

 1. wyróżnienie i promocja gmin "przyjaznych dla inwestorów", zwiększenie zainteresowania inwestorów i mediów gminą, promowanie przejrzystych relacji z przedsiębiorcami i społecznością lokalną, promowanie współpracy pomiędzy biznesem a gminami przyjaznymi dla inwestorów,
 2. zachęcenie gmin do wypracowania odpowiednich standardów obsługi przedsiębiorców poprzez wprowadzenie stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy,
 3. wsparcie w wysiłkach czynionych w celu przyciągania nowych inwestorów,
 4. promowanie inwestycji przyjaznych środowisku i osobom niepełnosprawnym,
 5. pomoc w wymianie informacji pomiędzy gminami na temat efektywnych metod promocji inwestycji,
 6. zachęcanie wszystkich gmin w Polsce do rzetelności i uczciwości w relacjach z przedsiębiorcami.

Przebieg i warunki konkursu


Zaloguj się do systemu ankiet
FAQ
Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Patroni Honorowi XIII edycji konkursu Gmina Fair Play

Aktualności
15 grudnia 2014

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej konkursu "Gmina Fair Play" Oprócz zmienionego wyglądu, serwis więcej...


17 października 2014

W Salonie Recepcyjnym Hotelu Bristol (ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, 00-325 Warszawa) odbyła się uroczysta Gala więcej...


14 października 2014

Konkurs "Gmina Fair Play" został oficjalnym partnerem Europejskiego Forum Gospodarczego, które odbywać się będzie już więcej...


© Copyright by "Przedsiębiorstwo Fair Play" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.