PL EN
Krajowa Izba Gospodarcza Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym Przedsiebiorstwo Fair Play Zatrudnienie Fair Play
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu www.gmina.fairplay.pl

Newsletter marzec 2011

Szanowni Państwo,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Laureatów konkursu "Gmina Fair Play" - stworzyliśmy specjalny Newsletter - za pośrednictwem którego będziemy Państwa systematycznie informować o działaniach prowadzonych w ramach konkursu, w tym o korzyściach, na jakie mogą liczyć uczestnicy tej inicjatywy. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w niniejszym Newsletterze. Życzymy Państwu miłej lektury.

Krótkie podsumowanie ubiegłorocznej
IX edycji konkursu "Gmina Fair Play"...

Patronaty medialne...

...podczas ubiegłorocznej IX edycji konkursu współpracowaliśmy z 15 redakcjami na poziomie ogólnopolskim, wśród nich znalazły się między innymi: Polsat News, Serwis Samorządowy PAP, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Samorządu i Administracji, Fundusze Europejskie, Forum Samorządowe czy portale regioportal.pl oraz publiczni.pl. Na poziomie regionalnym patronat medialny nad konkursem objęło ponad 20 redakcji, wśród których dominowały regionalne oddziały Telewizji Polskiej oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia.

Konkurs oraz jego Laureaci w mediach....

... dzięki całorocznej współpracy z mediami oraz parokrotnemu przekazywaniu informacji do ponad 1200 redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych z całej Polski, tylko w 2010 roku ukazało się blisko 300 materiałów prasowych na temat konkursu i jego laureatów oraz wyemitowano blisko 50 materiałów radiowych i telewizyjnych. Informacje ukazywały się w najbardziej prestiżowych tytułach ogólnopolskich, tzn.: w Gazecie Samorządu i Administracji, Dzienniku Gazecie Prawnej, Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu oraz na stronach Serwisu Samorządowego PAP. Materiały emitowano także w większości wiodących tytułów o zasięgu wojewódzkim, a także w rozgłośniach radiowych, m.in. w Radiu dla Ciebie, Radiu TOK FM, Radiu PiN, Polskim Radiu (w zasięgu ogólnopolskim oraz lokalnych oddziałach), w Telewizji Polskiej (pasmo ogólnopolskie oraz lokalne oddziały) oraz w Telewizji Polsat News czy Telewizji Biznes.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem mediów za 2010 rok: http://gmina.fairplay.pl/artykuly.php?id=182

Dodatki reklamowe i reklamy...

... w ubiegłym roku dwukrotnie wydaliśmy wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną obszerne dodatki na temat konkursu "Gmina Fair Play" oraz jego Laureatów. Pierwszy dodatek ukazał się w październiku i zawierał pełną listę nagrodzonych w IX edycji samorządów. Podobnie drugi, który z kolei ukazał się dokładnie w dniu Gali Finałowej, tj. 17 grudnia 2010 r. zawierał pełną listę 122 gmin - Laureatów IX edycji konkursu. W Pulsie Biznesu zamieściliśmy także reklamę zachęcającą do zapoznania się z Laureatami IX edycji konkursu. Oczywiście należy też wspomnieć o kilkudziesięciu reklamach, które ukazywały się w ciągu całej edycji konkursu w wydawnictwach partnerów medialnych oraz na ich stronach internetowych.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" - organizator konkursu - Honorowym Patronem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: "XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce".

...jedną z inicjatyw, w której uczestniczyliśmy oraz podczas której mieliśmy okazję promować konkurs "Gmina Fair Play" i jego Laureatów była Konferencja Naukowa pt.: "XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce". która odbyła się 8 marca 2010 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu (Wydział Nauk Prawnych). Konferencja organizowana była wspólnie przez Wydział Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz Centrum Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie konferencji Prezes Instytutu - Mieczysław Bąk wystąpił w części oficjalnej konferencji z prezentacją nt. konkursu "Gmina Fair Play."

17 grudnia 2010 - Gala Finałowa...

...w ubiegłym roku, wzorem lat poprzednich, uroczystość odbyła się w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Galę IX edycji poprowadził Jarosław Gugała, a gratulacje i życzenia Laureatom składali: Marian Zalewski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rafał Baniak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej oraz Mieczysław Bąk - Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej i Prezes Zarządu Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym." Uwieńczeniem rozdania nagród był koncert Małgorzaty Walewskiej i Macieja Miecznikowskiego przy akompaniamencie Orkiestry Salonowej Johanna Straussa pod dyrekcją Piotra Skubisa.

Specjalny list gratulacyjny do Laureatów IX edycji konkursu "Gmina Fair Play" wystosował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski, gratulując wszystkim nagrodzonym samorządom otrzymania tak prestiżowego wyróżnienia (list można przeczytać na stronie internetowej programu" www.fairplay.pl)

Zdjęcia z Gali Finałowej dostępne są na stronie internetowej programu: http://gala2010.fairplay.pl/

Zapraszamy także do obejrzenia relacji filmowej z Gali: http://gmina.fairplay.pl/gala2010.php

Zachęcamy Państwa także do obejrzenia i wysłuchania pełnej wersji przemówień organizatorów oraz zaproszonych gości, wygłoszonych podczas ubiegłorocznej Gali "Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play":


Wybrane działania pozapromocyjne na rzecz Laureatów:

Wyniki badania inwestorów...

...w samorządach, które przeszły pozytywnie proces weryfikacyjny w I etapie i decyzją komisji ogólnopolskiej zostały dopuszczone do II etapu, przeprowadzono badania losowo wybranych inwestorów, którzy zakończyli lub kontynuowali proces inwestycyjny na terenie gminy. W IX edycji konkursu zrealizowano wywiady z 2618 respondentami, zarówno inwestującymi przedsiębiorcami, jak i inwestorami indywidualnymi. Wywiady przeprowadzono za pomocą metody CATI (komputerowo wspomagany wywiad telefoniczny). Inwestorzy mieli za zadanie w skali od 1 do 6 ocenić 20 poszczególnych aspektów współpracy z gminą w zakresie realizacji inwestycji. Ocena 6 była oceną najwyższą, a ocena 1 - najniższa. W jakich zakresach przedsiębiorcy oceniali samorządy - uczestników ubiegłorocznej edycji konkursu oraz jakie oceny otrzymały samorządy , mogą się Państwo dowiedzieć z naszej strony internetowej: http://gmina.fairplay.pl/content/docs/Badanie_inwestorow_2010.pdf

Raport benchmarkingowy ...

...Laureaci IX edycji konkursu otrzymali od organizatorów konkursu raporty benchmarkingowe, które wskazują jak ocenili ich inwestorzy oraz jak usprawnić obsługę inwestorów i jak stworzyć jeszcze lepsze warunki do inwestowania w gminie.


Działania w 2011 roku na rzecz Laureatów:

Laureaci IX edycji rekomendowani placówkom dyplomatycznym...

... W promocji konkursu ogromne znaczenie ma także Katalog Ofert Inwestycyjnych - polsko-angielski katalog laureatów kolejnych edycji konkursu, czyli sprawdzonych i prężnie działających gmin zlokalizowanych na terenie całego kraju. Katalog Ofert Inwestycyjnych dostępny jest na stronach internetowych konkursu, a jego zawartość oraz zastosowane kryteria wyszukiwania umożliwiają szybkie i skuteczne znalezienie gminy np. z konkretnego województwa. Informacje o Katalogu Ofert Inwestycyjnych wraz z rekomendowaniem laureatów danej edycji przekazaliśmy do placówek dyplomatycznych zarówno w Polsce jak i zagranicą. Jak co roku od placówek dyplomatycznych otrzymujemy wiele telefonów z gratulacjami wyłonienia prężnie działających samorządów.

Informację zapraszającą do zapoznania się z Katalogiem Ofert Inwestycyjnych zamieścił:

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze: http://haga.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,14772,.html

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze: http://www.ryga.polemb.net/index.php?document=302

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii: http://kolonia.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,14929,.html

Laureaci IX edycji w Biuletynie...

...w marcu wydaliśmy Biuletyn zawierający listę Laureatów IX edycji konkursu. Biuletyn będzie rozprowadzany w regionalnych i branżowych instytucjach i stowarzyszeniach skupiających przedsiębiorców, wśród władz samorządowych i rządowych oraz mediów, a także wśród przedsiębiorców w całym kraju - potencjalnych inwestorów.

Trwają spotkania regionalne...

...jak co roku organizujemy spotkania Laureatów IX edycji konkursu "Gmina Fair Play" z władzami regionalnymi. Spotkania takie odbyły się:

Najbliższe spotkania odbędą się:

  • 29 marca br. w Gdańsku, w sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Okopowej 21/27 o godzinie 13:00.

Współpraca...

...do grona tegorocznych ogólnopolskich partnerów medialnych konkursu dołączył:

serwis IPO.pl, który dostarcza przedsiębiorcom oraz inwestorom informacji o możliwościach pozyskiwania kapitału, pomnażania majątku oraz zarządzaniu firmą. Serwis jest dedykowany właścicielom firm, dyrektorom finansowym, osobom zarządzającym oraz inwestorom, którzy poszukują kapitału oraz atrakcyjnych możliwości inwestowania. Poprzez serwis będziemy promować zarówno sam konkurs jak i jego uczestników oraz laureatów.

Z przyjemnością informujemy Państwa, że w związku ze współpracą z serwisem IPO 12 kwietnia br. będziemy promować konkurs "Gmina Fair Play" a przede wszystkim jego laureatów podczas II Kongresu Zarządów Spółek - Kapitał dla firm 2011.

serwis Tereny Inwestycyjne Info, który skierowany jest do inwestorów, poszukujących atrakcyjnych gruntów pod planowane inwestycje. Serwis pełni także rolę platformy komunikacyjnej, skupiającej ludzi zainteresowanych tematyką inwestycyjną. Użytkownicy mają dostęp do aktualnych informacji ze świata biznesu, relacji z najciekawszych wydarzeń oraz terminarza konferencji, targów i szkoleń, na których warto być.

Serwis chętnie zamieszcza wszelkie informacje o wydarzeniach związanych z konkursem:

Wkrótce więcej informacji o konkursie na stronie serwisu Tereny Inwestycyjne Info.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" - organizator konkursu - Honorowym Patronem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: "Jakość administracji publicznej a jakość życia - aspekty prawne i społeczne.

Konferencja odbędzie się 15 kwietnia 2011 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu przy ulicy Traugutta 61 w Radomiu. Organizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.


Kontakt: Agata Rozalska - Public Relations
Biuro konkursu "Gmina Fair Play", tel. (22) 630 96 99,
e-mail: pr@fairplay.pl; www.fairplay.pl

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać Newslettera prosimy o przesłanie e-maila zwrotnego i wpisanie w temacie wiadomości: NIE


Zaloguj się do systemu ankiet
FAQ
Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Patroni Honorowi XIII edycji konkursu Gmina Fair Play

Aktualności
15 grudnia 2014

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej konkursu "Gmina Fair Play" Oprócz zmienionego wyglądu, serwis więcej...


17 października 2014

W Salonie Recepcyjnym Hotelu Bristol (ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, 00-325 Warszawa) odbyła się uroczysta Gala więcej...


14 października 2014

Konkurs "Gmina Fair Play" został oficjalnym partnerem Europejskiego Forum Gospodarczego, które odbywać się będzie już więcej...


© Copyright by "Przedsiębiorstwo Fair Play" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.