PL EN
Krajowa Izba Gospodarcza Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym Przedsiebiorstwo Fair Play Zatrudnienie Fair Play
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu www.gmina.fairplay.pl


KATALOG OFERT INWESTYCYJNYCH

Czym jest Katalog Ofert Inwestycyjnych "Gmina Fair Play" (KOI)?

KOI to polsko-angielski katalog laureatów danej edycji konkursu przygotowywany corocznie z myślą o potencjalnych inwestorach i wszystkich zainteresowanych gminami i miastami, które pomyślnie ukończyły proces weryfikacji w konkursie i otrzymały tytuł "Gmina Fair Play".

Katalog "Gmin Fair Play" stanowi narzędzie pozwalające w szybki i prosty sposób sprawdzenia na naszej stronie internetowej http://koi.fairplay.pl informacji o Laureatach konkursu "Gmina Fair Play", mocnych stronach, ułatwieniach i ulgach, atrakcjach występujących na terenie gmin i miast, kosztów związanych z działalnością lokalną, infrastrukturze i terenach przygotowanych pod inwestycje.

Wszystkie te informacje często bardzo potrzebne potencjalnemu inwestorowi stanowią dobry sposób na zwiększenie zainteresowania swoją gminą.

  • Gminy i Miasta w ramach udziału w konkursie korzystają z elektronicznego systemu formularzy zamieszczając dane o swojej gminie

System pozwala również w prosty sposób uatrakcyjnić wpisane dane o gminie, o herb/logo gminy i zdjęcia.

Nasz ostatnio wydany Katalog Ofert Inwestycyjnych "Gmina Fair Play" można obejrzeć tutaj

Nowy Katalog "Gmina Fair Play" 2012 pojawi się na naszych stronach po ogłoszeniu wyników XI edycji konkursu.

Pomoc

  • Merytoryczna: Małgorzata Tymorek (22) 630 98 02, e-mail: mtymorek@kig.pl
  • Techniczna: Łukasz Opiekun (17) 852 56 46, e-mail: serwis@rze.pl
© Copyright by "Przedsiębiorstwo Fair Play" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.