PL EN
Krajowa Izba Gospodarcza Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym Przedsiebiorstwo Fair Play Zatrudnienie Fair Play
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu www.gmina.fairplay.pl

Rekomendacje

Dlaczego warto?

Laureaci konkursu o korzyściach płynących z uzyskania tytułu i certyfikatu
"Gmina Fair Play"

Udział w konkursie "Gmina Fair Play" daje możliwość weryfikacji potencjału Gminy Tarnowo Podgórne oraz oceny podejmowanych przez nas działań promocyjnych. Jestem pełen uznania dla ogromu prac osób zaangażowanych w przeprowadzenie konkursu. Liczba badanych obszarów działalności samorządów oraz stopień szczegółowości świadczą o dużej staranności, jaką organizatorzy przykładają do procesu certyfikacji. Uważam, że konkurs "Gmina Fair Play" należy do grupy najbardziej rzetelnych i obiektywnych rankingów oceniających pozycję samorządu lokalnego, otwartość na kontakty z potencjalnymi inwestorami oraz jakość relacji utrzymywanych z lokalnymi środowiskami i organizacjami. Gmina Tarnowo Podgórne od lat jest wskazywana jako miejsce przyjazne przedsiębiorczości. Świadczy o tym liczba podmiotów gospodarczych prowadzących tu działalność biznesową (ponad 4.200 firm) i największy, w otoczeniu Poznania, rynek pracy (ponad 30.000 miejsc pracy). Jesteśmy jednak świadomi, że wymagania potencjalnych inwestorów rosną, że stale zmienia się sytuacja rynkowa. Dlatego wysoko cenię sobie niezależną opinię wydaną przez Kapitułę Konkursu "Gmina Fair Play", zwłaszcza wnikliwą ocenę działań promujących nasz potencjał inwestycyjny. Przyznany tytuł "Gmina Fair Play" jest dla nas ważnym certyfikatem rzetelności i profesjonalizmu. Umacnia naszą pozycję w rozmowach z obecnymi i przyszłymi inwestorami. Jestem przekonany, że przedsiębiorcy, widząc tytuł "Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji", wiedzą, że zyskują gwarancję wysokiego standardu obsługi na każdym etapie lokalizacji inwestycji i późniejszego rozwijania biznesu. Udział w konkursie, a zwłaszcza prowadzony wcześniej audyt Urzędu Gminy połączony z szeroką oceną poszczególnych obszarów funkcjonowania Gminy Tarnowo Podgórne, pozwala mi zaplanować wprowadzanie kolejnych rozwiązań podnoszących komfort prowadzenia biznesu. Wyniki procesu certyfikacji są zatem cennym źródłem informacji o organizacji, jaką jest samorząd lokalny.

Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie

Przyznany po raz kolejny Gminie Mszczonów tytuł i certyfikat "Gmina Fair Play" jest dla nas znaczącym wyróżnieniem oraz potwierdzeniem starań, które podejmujemy na rzecz stałego polepszania infrastruktury gminnej oraz stwarzania w naszej gminie atmosfery przyjaznej inwestorom. To także potwierdzenie faktu, że działania, które podejmujemy w zakresie przyciągania i obsługi inwestorów, jak również przyjęta strategia rozwoju gminy zmierzają we właściwym kierunku. Certyfikat "Gmina Fair Play" to stwierdzenie profesjonalnego podejścia gminy Mszczonów do inwestorów potwierdzone przez niezależnych audytorów konkursu "Gmina Fair Play". Tytuł ten potwierdza, że każdy inwestor jest u nas traktowany priorytetowo. Inwestorzy wiedzą, że w naszej gminie rozwój gospodarczy jest bardzo istotnym elementem, a wszelkie działania prowadzone przez władze lokalne mają na celu poprawienie możliwości i warunków, nie tylko dla nowych inwestorów, ale również dla firm, które już funkcjonują na naszym terenie. Każdy inwestor przychodzący do nas może liczyć na szybką i sprawną obsługę, przy pełnym zaangażowaniu i pomocy władz lokalnych.

Gmina posiadająca tytuł "Gmina Fair Play" może liczyć na zwiększone zainteresowanie mediów i inwestorów, a także na pomoc w kreowaniu pozytywnego wizerunku samorządu w środowiskach biznesowych. Trudno nie docenić także doświadczenia, które Gmina Mszczonów zyskała dzięki kolejnym edycjom konkursu oraz audytom. Konkurs pozwala zweryfikować m.in. jakość naszych działań, wyciągnąć wnioski oraz jeszcze lepiej dostosować naszą ofertę do oczekiwań inwestorów. Posiadanie certyfikatu "Gmina Fair Play" zapewnia Gminie Mszczonów pozycję wśród najlepszych samorządów na terenie województwa mazowieckiego. Certyfikat pokazuje, że realizowane przez nas działania przynoszą korzyści samej gminie, jej mieszkańcom, ale także przedsiębiorcom, którzy tu inwestują. Jest to również potwierdzenie profesjonalizmu, kompetencji i sprawności naszej kadry urzędniczej.

Józef Grzegorz Kurek, Burmistrz Mszczonowa, woj. mazowieckie

Uzyskanie tytułu "Gmina Fair Play" to zaszczyt i nobilitacja. Tytuł ten utwierdza nas w przekonaniu, że to jak postępujemy w naszym codziennym samorządowym życiu jest właściwe, że spełniamy określone standardy. Jest to także sygnał, że nawet w małej wiejskiej gminie, położonej na peryferiach, można osiągnąć coś pozytywnego. Efektem zdobycia tytułu "Gmina Fair Play" są informacje medialne, prezentujące walory i potencjał naszej Gminy. Informacje te są m.in. sygnałem, że inwestor może z naszej strony liczyć na postawę fair i odpowiednie zachowanie pracowników samorządowych, z którymi może współpracować, że może liczyć na ich pomoc i wsparcie. Pozapromocyjną korzyścią wynikającą z udziału w konkursie "Gmina Fair Play" jest raport banchmarkingowy, z którego możemy się dowiedzieć o naszych silnych i słabych stronach w ocenie inwestorów, dzięki czemu możemy podjąć działania mające na celu ich poprawę. Pozytywną wartością są też tablice informacyjne informujące o tym, że nasza Gmina to "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

mgr Mikołaj Pawilcz, Wójt Gminy Narewka, woj. podlaskie

Tytuł i Certyfikat "Gmina Fair Play" są dla nas potwierdzeniem na to, że działania, które podejmujemy w zakresie przyciągania i obsługi inwestorów, a także strategia rozwoju Gminy Karlino idą w dobrym kierunku i nasze starania są wysoko oceniane przez niezależnych audytorów. Gmina, która uzyskuje tytuł "Gmina Fair Play- Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji" to gmina, która jest nastawiona na rozwój, w której każdy inwestor może liczyć na pełne zaangażowanie lokalnych władz podczas całego procesu lokalizacji inwestycji, jak również później podczas bieżącej działalności firmy. Taką Gminą jest Gmina Karlino i tak chcemy być postrzegani przez inwestorów. Tytuł "Gmina Fair Play" gwarantuje, że proces inwestycyjny w nagrodzonej gminie będzie przebiegał szybko i sprawnie, przy zachowaniu najwyższych standardów. Udział w konkursie potwierdza również, że Gminie Karlino zależy na niezależnej ocenie ekspertów, aby jak najlepiej dostosować swoje działania do potrzeb inwestorów. Profesjonalna ocena ekspertów pozwala nam na znalezienie obszarów, które wymagają większej uwagi, aby proces inwestycyjny w naszej gminie przebiegał jeszcze sprawniej. Wymiernym efektem otrzymywania tytułu, po raz kolejny przez naszą gminę, jest to, że możemy pochwalić się utrzymywaniem wysokich standardów od wielu lat a dzięki logo "Gmina Fair Play" jak również szerokiej promocji, jaką zapewniają organizatorzy tej inicjatywy, Gmina Karlino jest postrzegana jako gmina aktywna, która ma wiele do zaoferowania i jest otwarta na wszystkich inwestorów. Taki wizerunek i potwierdzenie jakości obsługi inwestorów w niezależnej ocenie audytorów Konkursu "Gmina Fair Play" z pewnością były naszym atutem przy pozyskiwaniu nowych inwestorów. Korzyści z tytułu "Gmina Fair Play" są dla nas widoczne na wielu płaszczyznach. Dzięki przeprowadzonym badaniom inwestorów możemy wyciągnąć wnioski i podejmować działania usprawniające gorzej funkcjonujące obszary i jeszcze lepiej dostosowywać naszą ofertę inwestycyjną do oczekiwań inwestorów. Stanowi to mobilizację dla pracowników Urzędu, żeby usprawniać obsługę procesu inwestycyjnego, tak, aby przebiegał on możliwie szybko, ponieważ często to właśnie czas realizacji inwestycji decyduje o tym, która gmina zostaje wybrana przez inwestora. Tytuł "Gmina Fair Play" stanowi również wyróżnienie na tle innych gmin, a szeroka promocja konkursu wśród przedsiębiorców - laureatów programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" powoduje dużą rozpoznawalność znaku i umacnia pozytywny wizerunek nagodzonej gminy w środowisku biznesowym.

Jednak przede wszystkim tytuł "Gmina Fair Play" jest potwierdzeniem tego, że Gmina Karlino to gmina aktywna, która "promuje przejrzyste relacje z przedsiębiorcami i społecznością lokalną, ceni sobie dobrą współpracę z biznesem i dba o odpowiednie standardy obsługi inwestorów", a wszystkie podejmowane działania prowadzą do zrównoważonego rozwoju gminy i poprawy warunków życia jej mieszkańców. Tytuł "Gmina Fair Play" to doskonałe narzędzie wspomagające budowę marki gminy oraz pozytywny wizerunek gminy, która wzorowo współpracuje z otoczeniem biznesu. Dowodem na to jest duże zainteresowanie naszymi gruntami inwestycyjnymi ze strony potencjalnych inwestorów, ale również mediów. Dzięki otrzymanemu po raz kolejny tytułowi "Gmina Fair Play" w oczach potencjalnych inwestorów stajemy się bardziej atrakcyjni i dajemy im tym samym czytelny sygnał o gotowości do współpracy.

Tytuł "Gmina Fair Play" stawia przed gminą nowe wyzwania, ale również zobowiązuje do ciągłego doskonalenia się i budowania dobrych relacji z inwestorami i przedsiębiorcami. Z roku na rok stawiamy sobie nowe wyzwania i cele, które w efekcie poprawiają jakość życia w Karlinie oraz jego atrakcyjność dla Inwestorów.

Waldemar Miśko, Burmistrz Miasta i Gminy Karlino, woj. zachodniopomorskie

Certyfikat Gmina Fair Play", przyznany Świebodzicom już po raz piąty, to przede wszystkim ugruntowanie i potwierdzenie wysokiej jakości i profesjonalizmu w podejmowanych przez samorząd działaniach na rzecz rozwoju gminy; stwarzaniu jak najlepszych warunków do bezpiecznego i skutecznego prowadzenia działalności gospodarczej oraz inwestowania.

Systematyczność otrzymywania certyfikatu, przez kolejne lata, daje inwestorom pewność, że nic się nie zmieniło i nadal mogą liczyć na pełną pomoc ze strony samorządu.

Tytuł "Gmina Fair Play" to także duży prestiż i dobry wizerunek na zewnątrz. "Gmina Fair Play" to uznana marka, gwarantująca najwyższe standardy, rzetelność. Tytuł "Gmina Fair Play" jest wyraźnym sygnałem dla inwestorów: w tej gminie warto inwestować, tu możemy liczyć na przyjazne potraktowanie, pełną współpracę i najwyższy standard obsługi. Posiadanie certyfikatu daje wymierne korzyści promocyjne, i to nie tylko w rozumieniu dosłownym czyli reklamy w mediach, materiałach prasowych czy telewizyjnych. Przede wszystkim - logo "Gmina Fair Play" to magnes dla inwestorów, którzy wiedzą, czego mogą oczekiwać, z jakimi standardami obsługi się spotkają. Dobry wizerunek gminy, stawiającej na rozwój, inwestującej w rozbudowę infrastruktury oświatowej, sportowej, rekreacyjnej sprawił, że bardzo wielu mieszkańców okolicznych miast decyduje się na osiedlenie w Świebodzicach. Dodatkowym atutem jest prężnie rozwijające się budownictwo wielo i jednorodzinne, co przy rozsądnych cenach oferowanych przez developerów, jest nie bez znaczenia. Mieszkańcy dostrzegają w coraz większej liczbie miejsc charakterystyczne tablice, informujące o dofinansowaniu danej inwestycji ze środków unijnych. To także ma dla nich wartość wymierną, bo czują dumę, że mieszkają w małym mieście, które robi tak wiele, by stać się nowoczesnym miejscem do życia. Wymierne efekty certyfikowania samorządu Świebodzic to przede wszystkim utworzenie, i w zasadzie pełne zagospodarowanie, Podstrefy Świebodzice. Obecnie cały obszar stanowiący Podstrefę - czyli ponad 9 hektarów gruntu - został sprzedany czterem podmiotom, z czego jeden już prowadzi działalność w nowo wybudowanej hali. To pokazuje, że dla potencjalnych inwestorów gmina stała się atrakcyjnym i wiarygodnym partnerem, służącym pomocą i wsparciem w rozwiązywaniu bieżących problemów. Zresztą, podczas otwarcia pierwszej fabryki firmy GEA Polska, dyrektor zakładu Edyta Rękas wielokrotnie podkreślała, że bez zaangażowania i życzliwej pomocy ze strony samorządu, tak szybka realizacja inwestycji nie byłaby możliwa. Partnerskie relacje na linii samorząd-przedsiębiorca, wzajemne zaufanie, szacunek i chęć współdziałania to kolejna wartość dodana, która wynika ze stosowania standardów zgodnych z ideą konkursu "Gmina Fair Play".

Łukasz Kwadrans, Przewodniczący Rady Miejskiej Świebodzic, woj. dolnośląskie

Tytuł "Gmina Fair Play" jest potwierdzeniem naszych kompetencji w zakresie przygotowywania i realizacji inwestycji, jak również otwartości na współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Jest to również doskonała okazja do porównania naszych działań z działaniami innych, lepiej rozwijających się jednostek, biorących udział w danej edycji konkursu "Gmina Fair Play". Przeprowadzany, w ramach weryfikacji konkursowej audyt, mobilizuje nas do wzmożenia i polepszenia działań w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta i Gminy. Pracownicy obsługujący procesy inwestycyjne podchodzą do potencjalnych inwestorów w sposób niezwykle profesjonalny, udzielając im niezbędnych informacji, oferując pomoc oraz traktując ich życzliwie, na co przedsiębiorcy coraz częściej zwracają uwagę. Zrealizowane w ostatnim czasie na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie inwestycje, takie jak np. budowa i uruchomienie zakładu "Damech - Konstrukcje stalowe" Sp. z o.o, budowa siłowni wiatrowych, dwa markety oraz stacja paliw przyczyniły się do stworzenia nowych miejsc pracy, jak i do zwiększenia wpływów z podatków. Sam udział w uroczystej Gali "Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play" to idealna okazja do zaistnienia na szerszym forum, nawiązania kontaktów biznesowych z potencjalnymi inwestorami oraz wymiany doświadczeń i poglądów z przedstawicielami wyróżnionych samorządów.

Marek Buchalski, Sekretarz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie

W konkursie "Gmina Fair Play" bierzemy udział już od lat, za każdym razem pozytywnie przechodząc proces weryfikacyjny. Otrzymanie tytułu "Gmina Fair Play" stanowi dla nas cenny sygnał, iż podejmowane przez nas często trudne decyzje, styl reprezentowania gminy przez władze, jak również polityka i wytyczone kierunki rozwoju, spotykają się z aprobatą i rzetelną oceną Kapituły konkursu "Gmina Fair Play", ale także naszych mieszkańców oraz inwestorów. Udział w konkursie pozwala nam przede wszystkim na wyciągnięcie istotnych wniosków na temat bieżącej sytuacji naszej gminy oraz naszej pozycji marketingowej na tle innych samorządów w Polsce, uczestniczących w danej edycji konkursu. Ogromną wartość mają dla nas wyniki badania losowo wybranych inwestorów, którzy zakończyli lub kontynuowali proces inwestycyjny na terenie gminy. Badanie to, które jest elementem II etapu weryfikacji konkursowej, stanowi rzetelny obraz naszych stosunków z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy. Udział w konkursie "Gmina Fair Play" to również możliwość zapoznania się z ciekawymi rozwiązaniami wypracowanymi przez inne gminy zwłaszcza w sferze pozyskiwania i obsługi inwestorów. Tytuł i certyfikat "Gmina Fair Play" to elementy ułatwiające przyciąganie inwestorów do naszej gminy, gdyż stanowią obiektywną weryfikację pod kątem spełniania przez nas wymagań certyfikacyjnych, a także rekomendację od lokalnego biznesu. Te elementy dodatkowo uwiarygodniają naszą gminę. Dzięki otrzymanemu od organizatorów raportowi benchmarkingowemu zyskujemy profesjonalne narzędzie, które służy poprawie jakości obsługi klientów gminy.

Iwona Agnieszka Łebek, Wójt Gminy Długołęka, woj. dolnośląskie

W 2012 roku Gmina Kobierzyce po raz kolejny została laureatem konkursu "Gmina Fair Play". Przyznana nam w tym roku nagroda główna - Statuetka, jest potwierdzeniem właściwie obranego kierunku zarządzania gminą. Tytuł "Gmina Fair Play" to możliwość promocji gminy na różnych płaszczyznach. Tytuł ten świadczy o przyjaznym traktowaniu inwestorów. Inwestorzy, którzy do nas przychodzą zauważają, że nie bez powodu jesteśmy "Gminą Fair Play". Podkreślają, że z naszą gminą współpracuje się sprawnie, mogą liczyć na fachowe doradztwo, a wszelkie formalności są załatwiane bez żadnych trudności. Dla mnie osobiście najważniejszym jest fakt, że nagrodzona gmina jest uznana za godną zaufania i zapewnia przyjazny klimat do inwestowania. Tego oczekujemy od siebie i życzymy innym. Największym wyróżnieniem jest zadowolenie każdego inwestora oraz stwierdzenie, że współpraca z przedstawicielami gminy była przyjemnością. Tytuł "Gmina Fair Play" zobowiązuje i mobilizuje do doskonalenia naszej pracy.

Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce, woj. dolnośląskie

Otrzymanie tytułu "Gmina Fair Play", już kolejny raz z rzędu, utwierdza w przekonaniu, że droga, którą podążamy od kilku lat jest właściwa. To dowód na to, że wszechstronny i zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości nastawiony na poprawę infrastruktury, sprzyja poprawie warunków życia mieszkańców i jednocześnie sprawia, że inwestują w gminie nie tylko mali przedsiębiorcy ale i wiążą z nami nadzieje również większe firmy. Udział w konkursie "Gmina Fair Play" oraz zostanie jego laureatem, daje możliwość promowania Gminy w skali krajowej. Obecność na uroczystej Gali wręczenia certyfikatów, w której co roku uczestniczymy, pozwala nam zaprezentować swój region w obecności firm - laureatów programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" oraz dziennikarzy będących przedstawicielami różnych mediów. Dzięki temu możemy pokazać się szerszemu gronu inwestorów. Oprócz korzyści promocyjnych, tytuł "Gmina Fair Play" to także motywacja do dalszej pracy, chociaż już wiemy, że jesteśmy postrzegani jako gmina proinwestycyjna. Sieć dróg, chodniki, oświetlenie uliczne, dbałość o środowisko, budowa nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej możliwe były dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, które właściwie wykorzystujemy. Staramy się wchodzić w nowe obszary takie jak termomodernizacja obiektów komunalnych czy budowa społeczeństwa informacyjnego z szybkim dostępem do Internetu. Kończymy również duże inwestycje z zakresu rozbudowy bazy sportowej. Już w grudniu 2012 roku oddajemy piękną salę sportową przy Zespole Szkół w Gorzycach, czwarty z rzędu obiekt współfinansowany z funduszy Ministerstwa Sportu, który służył będzie dzieciom i młodzieży, ale też całej społeczności. Zatem pozyskiwanie pieniędzy ze składanych wniosków to kolejne wymierne korzyści wynikające z otrzymania tytułu "Gmina Fair Play". W naszej Gminie działalność rozwinęły przedsiębiorstwa wydobycia kruszywa, dobra infrastruktura sprzyja lokowaniu takich inwestycji jak Zakład Opieki i Rehabilitacji, czy nowoczesnego zakładu produkcji biopaliw - "Zielona Energia". Wraz z lokowaniem nowych inwestycji, liczymy na nowe miejsca pracy dla mieszkańców, a co za tym idzie dalszą poprawę warunków życia.

Ryszard Jędruch, Wójt Gminy Tryńcza, woj. podkarpackie

więcej rekomendacji


Zaloguj się do systemu ankiet
FAQ
Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Patroni Honorowi XIII edycji konkursu Gmina Fair Play

Aktualności
15 grudnia 2014

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej konkursu "Gmina Fair Play" Oprócz zmienionego wyglądu, serwis więcej...


17 października 2014

W Salonie Recepcyjnym Hotelu Bristol (ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, 00-325 Warszawa) odbyła się uroczysta Gala więcej...


14 października 2014

Konkurs "Gmina Fair Play" został oficjalnym partnerem Europejskiego Forum Gospodarczego, które odbywać się będzie już więcej...


© Copyright by "Przedsiębiorstwo Fair Play" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.