PL EN
Krajowa Izba Gospodarcza Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym Przedsiebiorstwo Fair Play Zatrudnienie Fair Play
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu www.gmina.fairplay.pl

Możliwości wykorzystania znaku

1. Wykorzystanie certyfikatu i znaku "Gmina Fair Play" w działaniach PR:

1.1. Poinformowanie głównych mediów, tj. prasy, radia, TV (branżowych, lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich) o udziale w programie:

 • po przystąpieniu do konkursu,
 • po zakwalifikowaniu się do II etapu,
 • po zakończeniu edycji.

Możliwe formy:

 • konferencja prasowa w urzędzie gminy, miasta;
 • przesłanie informacji prasowej do konkretnych redakcji (faksem, e-mailem);
 • kontakt bezpośredni (spotkania indywidualne z dziennikarzami, rozmowy telefoniczne).

1.2. Poinformowanie o udziale w konkursie głównych i potencjalnych inwestorów oraz innych istotnych z punktu widzenia urzędu instytucji i organizacji (organizacje przedsiębiorców, kluby biznesu, organizacje pracodawców, agencje rządowe wspierające władze samorządowe, itp.):

 • po przystąpieniu do konkursu,
 • po zakwalifikowaniu się do II etapu,
 • po zakończeniu edycji.

Możliwe formy:

 • przesłanie listu z informacją,
 • kontakt bezpośredni (spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne, konferencje prasowe).

1.3. Poinformowanie o udziale w programie władz regionalnych i wojewódzkich:

 • po przystąpieniu do konkursu;
 • po zakwalifikowaniu się do II etapu;
 • po zakończeniu edycji.

Możliwe formy:

 • przesłanie listu z informacją;
 • kontakt bezpośredni (spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne).

1.4. Poinformowanie wszystkich pracowników urzędu o udziale w konkursie oraz przejściu kolejnych etapów.

5. Przekazywanie informacji o uzyskaniu tytułu i certyfikatu "Gmina Fair Play" przez przedstawicieli urzędu we wszelkich wystąpieniach publicznych.

1.6. Wyeksponowanie w urzędzie certyfikatu "Gmina Fair Play" tak, aby interesanci, pracownicy oraz inne osoby pojawiające się w urzędzie, mogły go zobaczyć (istnieje możliwość wyprodukowania większej liczby certyfikatów/tablic w porozumieniu z organizatorami programu).

2. Wykorzystanie znaku "Gmina Fair Play" w reklamie i promocji:

2.1. Działania promocyjne. Umieszczanie logo "Gmina Fair Play":

 • na materiałach urzędowych, np.: papierze listowym, kopertach, wizytówkach;
 • w materiałach reklamowych, np.: folderach, katalogach, biuletynach, kalendarzach, akcesoriach promocyjno-reklamowych (długopisy, parasole, kubki, koszulki i inne);
 • w prezentacjach o gminie/mieście (filmy na płytach BR, DVD, CD);
 • w Internecie (logo, certyfikat oraz inne uzyskane nagrody; listy gratulacyjne, zdjęcia z gal finałowych);
 • umieszczenie tablicy "Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji" przy wszystkich drogach dojazdowych do gminy
 • umieszczenie tablicy "Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji" na budynku urzędu.

2.2. Działania reklamowe. Umieszczanie logo "Gmina Fair Play":

 • w reklamach prasowych,
 • w artykułach sponsorowanych,
 • w reklamie TV,
 • na bilbordach, banerach reklamowych.

3. Wykorzystanie znaku "Gmina Fair Play" w kontaktach z inwestorami:

 • informowanie o uzyskanym tytule i certyfikacie "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji podczas bezpośrednich negocjacji i rozmów z obecnymi i potencjalnymi inwestorami;
 • umieszczanie logo "Gmina Fair Play" w ofertach inwestycyjnych;
 • załączanie kopii certyfikatu "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji do ofert inwestycyjnych;
 • eksponowanie certyfikatu i logo "Gmina Fair Play" na stoiskach wystawienniczych w trakcie targów, szkoleń, warsztatów, konferencji tematycznych, spotkań urzędowych (spotkania świąteczne, karnawałowe, jubileuszowe, z okazji szczególnych osiągnięć przedstawicieli urzędu, gminy, mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców i organizacji itp.).

Przykłady wykorzystania logo "Gmina Fair Play"

Przykład 1 - oferty terenów pod inwestycje,
Przykład 2 - mapa,
Przykład 3 - ulotka reklamowa,
Przykład 4 - artykuły prasowe,
Przykład 5 - teczka,
Przykład 6 - prezentacja CD,
Przykład 7 - kubek,
Przykład 8 - torba plastikowa,
Przykład 9 - torba papierowa,
Przykład 10 - kalendarz,
Przykład 11 - prasa fachowa,
Przykład 12 - strony internetowe,


Zaloguj się do systemu ankiet
FAQ
Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Patroni Honorowi XIII edycji konkursu Gmina Fair Play

Aktualności
15 grudnia 2014

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej konkursu "Gmina Fair Play" Oprócz zmienionego wyglądu, serwis więcej...


17 października 2014

W Salonie Recepcyjnym Hotelu Bristol (ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, 00-325 Warszawa) odbyła się uroczysta Gala więcej...


14 października 2014

Konkurs "Gmina Fair Play" został oficjalnym partnerem Europejskiego Forum Gospodarczego, które odbywać się będzie już więcej...


© Copyright by "Przedsiębiorstwo Fair Play" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.